Asiakastarina

Koneiden käyttövarmuus parani etähallintaratkaisun avulla

Toteutimme Mantsinen Oy:n materiaalinkäsittelykoneille ja satamanostureille etävalvontaratkaisun, joka tehostaa koneiden huoltopalvelua ja parantaa laitteiden käyttövarmuutta.

Tavoite

Materiaalinkäsittelykoneita ja satamanostureita valmistavan Mantsinen Oy:n tavoitteena oli:

  • Parantaa vaativissa työympäristöissä toimivien koneiden käyttövarmuutta ja varmistaa koneiden korkea käyttöaste oikea-aikaisen ja ennakoivan huoltopalvelun avulla.
  • Saada laitetietoa entistä paremmin tuotekehityksen ja huollon käyttöön.
  • Kehittää huoltotarpeen diagnosointia.
  • Lyhentää huolto-operaatioiden vasteaikaa.

Tulokset

Regatta-palvelun avulla Mantsinen Oy otti käyttöönsä etävalvontaratkaisun, joka kerää ja välittää koneiden kymmenien eri antureiden tuottamaa tietoa globaalisti toimivaan pilvipalveluun. Palvelussa tiedot yhdistetään ja muunnetaan haluttuun muotoon edelleen jalostettavaksi, esitettäväksi ja hyödynnettäväksi eri käyttäjäryhmille mm. huollon, tuotekehityksen ja liiketoimintajohdon tarpeisiin.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Remion Oy:n kanssa etävalvontajärjestelmää kehittäessämme. Toimiva alusta, mikä mahdollistaa järjestelmän joustavan ja nopean kehittämisen sekä muokkauksen, vastaa omiin ja asiakkaidemme tarpeisiin erinomaisesti. Asiakkailta järjestelmästä saatu palaute on ollut pelkästään positiivista jo ensimmäisten kuukausien aikana, ja järjestelmän käyttöä ja ominaisuuksia tullaan edelleen laajentamaan.
Mantsinen Oy:n Customer Support Director  Jussi Lappi

Etävalvontaratkaisun hyödyt Mantsinen Oy:lle:

  • Eri käyttäjäryhmät saavat tarpeidensa mukaista visualisoitua tietoa laitteista ja koko laitekannasta.
  • Laitetieto auttaa asiakkaan operaatioiden ja ennakoivan huollon suunnittelussa.
  • Huoltotarpeen diagnosointi on helpottunut, ja huolto-operaatioiden vasteaika lyhentynyt.
  • Laitteiden energiatehokkuuden optimointi on tehostunut.
  • Koneiden turvallisuus lisääntyy oikea-aikaisen huollon ansiosta ja etähallintajärjestelmän välittäessä reaaliaikaista tietoa vikatilanteista.