Asiakastarina

Kilpailukykyä älykkäillä jäteastioilla

Cleantech on yksi mielenkiintoisimmista teollisen internetin soveltamisaloista. Lue lisää millaisen älykkään ratkaisun loimme kansainväliselle Orwakille jätehuoltoon.


Teollisen internetin hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana. Orwakilla etävalvontaa ja sen mahdollisuuksia hyödynnettiin jäteastioissa. Lopputuloksena syntyneet älykkäät TOM-jäteastiat tekivät yrityksestä erittäin kilpailukykyisen globaaleilla markkinoilla. Orwakilla suunnitellaankin nyt seuraavaksi etävalvonnan tuomista osaksi yrityksen muita tuotteita.

Tavoite

Orwakin teollisen internetin projektin tavoitteena oli:

  • Saada laitedata parempaan hyötykäyttöön.
  • Tehostaa sisäisiä prosesseja ja liiketoiminnan kannattavuutta optimoimalla tyhjennys- ja huoltovälit.
  • Rakentaa kilpailuetua kiristyvillä markkinoilla.

”Remionilla on hyvin asiakaslähtöinen tapa toimia ja ohjelmisto räätälöitiin täysin meidän tarpeisiimme sopivaksi.”
ORWAK markkinointipäällikkö Sandra Wärenhed

Tulokset

Kehitimme Orwakille älykkäät TOM-jäteastiat, jotka osaavat kertoa täyttöasteensa, tyhjennystarpeensa sekä ilmoittavat viipymättä vikatilanteesta.

  • Jäteastia ilmoittaa itse täyttöasteen, tyhjennystarpeen ja ilmoittaa vikatilanteesta.
  • Loppukäyttäjä voi seurata ilmoituksia helppokäyttöisen portaalin avulla missä ja milloin tahansa.
  • Asiakasportaalin avulla loppuasiakkaat voivat optimoida TOM-jäteastioidensa tyhjennys- ja huoltovälit.
  • TOM Connect –jätteenkeräyslaitteet hotkaisevat sisäänrakennetun jätepuristimen ansiosta 7-kertaisen määrän jätteitä normaaliin verrattuna.
  • Laitteiden toiminnan, sijainnin ja täyttöasteen seuranta sujuu reaaliajassa ja näin ylläpito tehostuu Remionin toteuttaman etävalvontapalvelun avulla.
  • Konkreettinen asiakashyöty saavutettiin jo heti ensipilotista alkaen.
  • Etävalvonnan kokonaisratkaisu teki Orwakista erittäin kilpailukykyisen.

”Remionin asiakaslähtöisen toimintatavan ja liiketoimintaymmärryksen ansiosta pystyimme kehittämään markkinoille uudenlaisen tuotteen, älykkään TOM-jäteastian.”
ORWAK markkinointipäällikkö Sandra Wärenhed

Säilöö sisäänsä

7 kertaa

enemmän jätettä kuin normaali jäteastia

Jäteasteen toimintaa, sijaintia ja täyttöastetta mahdollista seurata

24/7

reaaliaikaisesti